Bläckpatroner?

Bläckpatroner innehåller en eller flera behållare med bläck. Eventuellt innehåller den också ett chip för kommunikation med skrivaren. Via denna kommunikation fås information om det är rätt bläckpatron som används, hur mycket bläck det finns kvar i behållaren (bläckpatroner från vissa fabrikanter anger ganska snabbt att de är tomma även om det finns tillräckligt med bläck kvar), om en bläckpatron är rätt installerade och så vidare.

Eller Toner?

Lasertoner används vanligtvis i laserskrivare av större och/eller dyrare modell. Detta eftersom laserskrivare ofta har en hög kapacitet. Toner består av torrt puderbläck/pulver för att kunna skriva ut dokument och ger en längre livslängd på lasertonern. Nackdelen med lasertoner är dock att dessa ofta har högre pris än bläckpatroner men har å andra sidan också en längre livslängd

Vad är skillnaden mellan bläckpatroner och lasertoner?

Bläckpatroner används ofta i bläckstråleskrivare. Bläckpatroner innehåller flytande bläck som sprids ut över pappret. Nackdelen med bläckpatroner är att dessa kan torka ut och då har en begränsad livslängd. Det har visat sig att det är en myt att man med bläckpatroner endast kan skriva ut ett fåtal sidor. Av de som använder bläckpatroner är nästan en fjärdedel (24 %) missnöjda med antalet sidor som går att skriva ut. Det förväntas att man får mer för pengarna. Billiga bläckpatroner fungerar dock mycket bra, de kan till och med ge fler utskrifter än bläckpatroner från dyrare kategorier.Hur länge räcker en bläckpatron/laserpatron - hur många papper kan jag skriva ut?

Hur mycket bläck som används beror inte enbart på vad som skrivs ut. Exempelvis så används oerhört mycket mer bläck vid utskrift av bilder än vid utskrift av vanliga dokument. Det beror även på hur många gånger skrivaren stängs av och sätts på, alltså hur många gånger den ansluts till elnätet. Varje gång en skrivare sätts på används en liten mängd bläck för att rengöra skrivarhuvudet. I och med detta kan det hända att en bläckpatron tar slut snabbt även om det sällan eller aldrig skriver ut några bilder. Bläcket som används vid rengöringsprocessen samlas i en därför avsedda behållare. Nya skrivare förses redan vid köpet, av fabrikanten, med nya bläckpatroner men dessa innehåller ofta bara små mängder bläck så att bläckpatronerna snart behöver bytas ut. Fabrikanterna av dessa bläckpatroner har numera sett till att det finns mindre bläck i patronerna än förr så att dessa tar slut snabbare än tidigare.Hur länge kan jag förvara bläckpatroner – öppnade och oöpnade?

Stillastående bläck från bläckpatroner kan torka, stelna och fastna. När du använder bläckpatroner vanligtvis så rengör skrivaren denna automatiskt och ser till att bläcket förblir flytande. Det är bra att veta att även om bläckpatroner har gått ut i datum så kan denna ändå fortsätta användas.


Kan jag bara slänga bläckpatroner som är slut eller skall jag lämna in dom någonstans?

En bläckpatron är en borttagbar och utbytbar del av en bläckstråleskrivare. En laserskrivare använder sig inte av bläckpatroner utan använder istället lasertoner. En bläckpatron tar slut efter ett tag och denna går då att byta ut. Men vad gör man med tomma bläckpatroner? Nuförtiden får man slänga tomma bläckpatroner bland vanligt i hushållsavfall.

Finns det garantier på att era patroner skall fungera på min skrivare?

Självklart att det finns garantier hos Refillbutiken på en bläckpatron eller en toner som inte fungerar.